LED ROUND HIGH BAY - NO REFLECTOR, 30000L, 5K, 347V-480V, 0-10V, WHITE